ניקוי מכונות קפה | ניקוי מכונות נספרסו | Caffenu - תקנון
למידע והזמנות:  08-6809993
phone5, phone, contact, telephone, support, call
.
קפהנו לוגו - מוצרים לניקוי מכונות קפה
search2, search, magnifier, lookup, find

רק מכונה נקייה עושה קפה מושלם!

תקנון - תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר האינטרנט של ע.פ יבוא ויצוא. 
אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש"). 
הגלישה והשימוש שתעשה באתר https://www.caffenu.co.il (להלן - "האתר") כפופים לתנאי השימוש.
במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר.
 1. השימוש בשירותי ותכני האתר כפוף לתנאי השימוש אשר חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן - "המשתמש") לאחר שנכנס לאתר.
 2. במקרה שבו השימוש בשירותים והתכנים שניתנים באמצעות האתר הינו מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.
 3. ע.פ יבוא ויצוא (להלן - "השותפות") רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין
 4. הבעלות על התכנים באתר
  • אתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים והתמונות (להלן - "התוכן"), שייכים לשותפות למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר והתוכן, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים וכל זכויות אחרות בקניין רוחני המופיע באתר שייכים לשותפות ו/או של אחרים.
  • אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של השותפות, או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר.
  • השימוש בתכנים באתר או בכל חלק מהם , לרבות שימוש באמצעות קישור מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהשותפות, הינו אסור. 
 5. הגבלת אחריות
  • האתר ותכניו מוצגים על ידי השותפות "כפי שהם" ("AS IS") . למרות שהשותפות מנסה לדייק ככל שניתן בתכנים המוצגים באתר, השותפות אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר.
  • המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית.
  • השותפות, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
  • אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את השותפות, בכל דרך שהיא
 6. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא השותפות באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
 7. השותפות רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני.
 8. ההגנה על הפרטיות באתר - מדיניות השותפות בנוגע למידע המופיע בדפי האתר הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ומופיעה במדיניות הגנת הפרטיות באתר. יש לראות את מדיניות הגנת הפרטיות כחלק מתנאי השימוש.
 9. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים - האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח השותפות ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, השותפות לא תשא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו.
 10. ברירת דין ומקום שיפוט על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.
 11. משלוחים - ניתן לבחור אפשרויות משלוח כפי המוצגות באתר. המחירים מתעדכנים מעת לעת. מוצר שיישלח בדואר רגיל - יישלח ע"י דואר ישראל ללא אפשרות מעקב ויהיה באחריות המזמין בלבד. מוצר שיישלח בדואר רשום - יישלח בדואר ישראל ותינתן אפשרות למעקב באתר דואר ישראל (עפ"י בקשה). 
 
תקנון / תנאי שימוש    • הצהרת נגישות   •   מכירה לספקים ומשווקים  •  מפת האתר  •  הזמנת מוצרים למפיצים ומשווקים
FacebookGoogle+Youtube